CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH THUẬN

STT Cơ quan, doanh nghiệp Địa chỉ Điện thoại Fax Trang web
1 UBND tỉnh Bình Thuận Số 04 Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  0252.3831380  0252.3822919 https://binhthuan.gov.vn/
2 Sở GTVT tỉnh Bình Thuận Số 239 Trần Hưng Đạo, Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 02523.828.588 02523.829.088 https://sgtvt.binhthuan.gov.vn/
3 Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Số 15 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 02523.821.155 02523.825.738 https://stnmt.binhthuan.gov.vn/
4 Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận Số 17 Thủ Khoa Huân, Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 02523.822.837 02523.825.725 https://snnptnt.binhthuan.gov.vn/
5 Công an tỉnh Bình Thuận Số 117 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 069.3428.112   https://congan.binhthuan.gov.vn/
5.1 Phòng An ninh kinh tế (CA Bình Thuận) Số 65 đường Cao Thắng, phường Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 02523.858.176 02523.821.689 https://congan.binhthuan.gov.vn/
5.2 Phòng CSGT (CA tỉnh Bình Thuận) Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 0693.428.121 0693.428.256 https://congan.binhthuan.gov.vn/
5.3 Đội CSGT Đường thủy Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 0693.428.338   https://congan.binhthuan.gov.vn/
5.4 Phòng Cảnh sát PCCC& Cứu hộ, cứu nạn (CA Bình Thuận) Số 306 Thủ Khoa Huân, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 0693.428.251 02523.710.303 https://congan.binhthuan.gov.vn/
5.5 Phòng Cảnh sát môi trường (CA Bình Thuận) Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 0693.428.291 0693.428.199 https://congan.binhthuan.gov.v
error: Content is protected !!