Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/07/2017 của Bộ GTVT Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên …

[pdfjs-viewer url=”https://cangvuhanghaibinhthuan.gov.vn/wp-content/uploads/2022/12/6.-Thong-tu-23.2017.TT-BGTVT-ngay-28072017-Quy-dinh-ve-chuc-danh-nhiem-vu-theo-chuc-danh-thuyen-vien-….pdf” attachment_id=”4290″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!