Quyết định số 521/QĐ-CVHHBT ngày 16/5/2023 của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và cách thức tổ chức, thời gian kiểm tra sát hạch tại vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ hàng hải Bình Thuận năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!