• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838
Thông báo danh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Thông báo danh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Thứ Hai, 29/06/2020, 17:10 GMT+7

Thông báo danh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận
Các bài đã đăng
Trang 1 / 4