• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Khu vực biển cấm hoạt động hàng hải.

Thứ Sáu, 10/09/2021, 19:05 GMT+7

Ngày 10/9/2021, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã ban hành thông báo hàng hải số: 1332/TBHH-CVHHTTH về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải.