• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Chủ động theo dõi, ứng phó với diễn biến của cơn bão số 5 (CONSON) trên Biển Đông.

Thứ Sáu, 10/09/2021, 15:46 GMT+7

Trên cơ sở tình hình thực tế hiện nay, để chủ động các biện pháp nhằm ứng phó kịp thời với cơn bão số 5, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã ban hành văn bản số 819/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 10/9/2021 yêu cầu đơn vị doanh nghiệp cảng, chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng các tàu thuyền thực hiện các nội dung dưới đây: