• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Khu vực biển cấm hoạt động hàng hải.

Thứ Tư, 08/09/2021, 21:17 GMT+7

Ngày 07/9/2021, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã ban hành thông báo hàng hải số: 851/TBHH-CVHHQN về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải.