• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

V/v: Phê duyệt kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Thứ Ba, 30/03/2021, 14:15 GMT+7
Các bài đã đăng