• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

V/v: Thông báo tuyển dụng Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Thứ Ba, 15/09/2020, 15:09 GMT+7