• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Thông báo v/v Tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận năm 2020

Thứ Hai, 27/07/2020, 17:40 GMT+7

Thông báo v/v  Tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận năm 2020