• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Đại hội Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Năm, 14/05/2020, 16:55 GMT+7

Thực hiện văn bản số 521-CV/ĐU ngày 06/5/2020 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện tiến độ Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 13/5/2020, Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phương - Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Nguyễn Anh Hữu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ. Đại hội thống nhất bầu ra 02 đồng chí trong Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội


Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo Chính trị của Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số các tham luận về “Sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải của đơn vị”; “Nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Công đoàn” và “Tuổi trẻ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận với phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.
Đại hội tổng kết, đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, tập trung và sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã tích cực thảo luận về các chỉ tiêu, giải pháp nhằm triển khai mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, gương mẫu đi đầu về mọi mặt bầu vào Ban chấp hành các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, sự nhiệt tình để thực hiện những nhiệm vụ mới mà Đại hội đã đề ra.


BCH. Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phương - Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận trong nhiệm kỳ 2017-2020 và đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết tại đơn vị. Đồng thời, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Quy chế, quy định của Đảng để chuẩn bị tốt cho Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, cũng như nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Hữu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã thay mặt các đồng chí đảng viên lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phương - Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam cũng như các định hướng, phương hướng và kế hoạch hoạt động của Chi bộ trong thời gian tới.
Đại hội Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao, phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh tập thể, tính sáng tạo, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2020-2025./.