• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

THÔNG BÁO V/v tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận năm 2020

Thứ Tư, 13/05/2020, 17:15 GMT+7

THÔNG BÁO V/v tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận năm 2020