• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Thực hiện khai báo y tế trên tàu chở khách du lịch

Thứ Sáu, 03/04/2020, 16:11 GMT+7