• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn (2020-2025)

Thứ Tư, 26/02/2020, 08:18 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch số 3598/KH-CHHVN ngày 30/9/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến của Cục Hàng hải Việt Nam, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải.

Ngày 25/02/2020, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tổ chức thành công Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn (2020-2025). Chỉ đạo và tham dự Hội nghị đồng chí Bùi Nguyên Khôi - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.Đoàn chủ tịch chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị tổng kết, đánh giá trong 5 năm vừa qua giai đoạn (2015-2019) về công tác xây dựng và phát động các phong trào thi đua, khen thưởng của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã có nhiều đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, làm cho các phong trào thi đua trở thành động lực trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Hội nghị biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Cục Hàng hải Việt Nam (5/5/1965-5/5/2020) tiến tới Đại hội thi đua ngành Giao thông vận tải tổ chức cùng với Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2020). Qua đó, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát động phong trào thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Nhằm xây dựng tập thể đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể và đội ngũ CCVC trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, phát huy truyền thống của đơn vị nói riêng và của ngành hàng hải nói chung, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn 2020-2025.