• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2020

Thứ Sáu, 27/12/2019, 08:30 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tổ chức Hội nghị

Công chức, viên chức năm 2020

Ngày 26/12/2019, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Nguyễn Anh Hữu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019; Báo cáo công khai tài chính đơn vị năm 2019; Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế của cơ quan; Bầu bổ sung thành viên Ban TTND nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2019, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận Bùi Nguyên Khôi cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam; sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra so với kế hoạch, ước thực hiện năm 2019: Tổng số lượt tàu vào, rời cảng khoảng gần 6 nghìn lượt đạt 131% so với kế hoạch; Tổng số hàng hóa thông qua cảng khoảng 16 triệu tấn đạt 128% so với kế hoạch; Tổng số hành khách thông qua cảng khoảng 500 nghìn lượt người đạt 161% so với kế hoạch. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2019, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cũng đã xây dựng phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực quản lý. Về công tác trật tự, an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực quản lý luôn được đảm bảo an toàn.

 

Phó giám đốc Bùi Nguyên khôi thuyết trình báo cáo Hội nghị

 

            Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019 của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận và đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết tại đơn vị. Đồng thời, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Quy chế, quy định của Đảng để chuẩn bị tốt cho Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, cũng như nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục Bà Nguyễn Thị Hồng Phương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Hữu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã thay mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam cũng như các định hướng, phương hướng và kế hoạch hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

Hội nghị Công chức viên chức của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao, phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh tập thể, tính sáng tạo, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của tập thể công chức, viên chức, người lao động để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2020./.