• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đón tàu có mớn nước lớn nhất kể từ khi đi vào hoạt động.

Thứ Tư, 25/12/2019, 16:21 GMT+7

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đón tàu có mớn nước lớn nhất kể từ khi đi vào hoạt động.

Chiều ngày 23/12/2019, Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã tiếp nhận thành công tàu GH NORTHERN DANCER; Quốc tịch: Marshall Islands, Trọng tải toàn phần: 63.025 MT; Tổng dung tích: 36.396 GT, Chiều dài: 199.93; Chiều rộng: 32.26, với mớn nước 13,0m cập cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 an toàn, thuận lợi. Đây cũng là con tàu có mớn nước lớn nhất từ trước tới nay cập Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Qua đó là tiền đề cho những chuyến tàu tiếp theo, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế khai thác tàu và nhằm đáp ứng nhu cầu về năng lượng cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hoạt động.

(Hình ảnh: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tặng hoa Hoa tiêu dẫn tàu và thuyền trưởng tàu GH NORTHERN DANCER khi tàu cập cảng an toàn)