• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Thông báo V/v triệu tập thí sinh dự phỏng vấn để xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Thứ Tư, 11/12/2019, 15:30 GMT+7

Thông báo V/v triệu tập thí sinh dự phỏng vấn để xét tuyển lao động hợp đồng 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.