• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Thông báo về việc tuyển dụng Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Thứ Ba, 12/11/2019, 10:52 GMT+7

Thông báo về việc tuyển dụng Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.