• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận năm 2019

Thứ Ba, 12/11/2019, 10:41 GMT+7

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận năm 2019.