• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Thông báo danh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Thứ Ba, 13/08/2019, 11:18 GMT+7

Thông báo danh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận