• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Thứ Ba, 13/08/2019, 11:16 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.