• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Thứ Ba, 13/08/2019, 11:16 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Các bài đã đăng