• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, sát hạch để xét tuyển lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Thứ Sáu, 02/08/2019, 19:25 GMT+7

Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, sát hạch để xét tuyển lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.