• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Kế hoạch về việc thực hiện tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận năm 2019

Thứ Năm, 27/06/2019, 14:58 GMT+7

Kế hoạch về việc thực hiện tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận năm 2019.