• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Thứ Năm, 06/06/2019, 10:33 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông báo danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Các bài đã đăng