• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Thứ Năm, 06/06/2019, 10:33 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông báo danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.