• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Thứ Ba, 02/04/2019, 17:09 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau: (vui lòng xem file đính kèm)

Các bài đã đăng