• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019

Thứ Hai, 04/03/2019, 14:48 GMT+7

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; Công khai tài chính năm 2018.

Trên cơ sở các báo cáo đã được trình bày, Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến phát biểu góp ý của công chức, viên chức tham dự hội nghị đóng góp và hoàn thiện nội dung các báo cáo tổng kết cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm 03 đồng chí: đ/c Nguyễn Thị Miến, đ/c Hà Đình Lân và đ/c Ngô Hoài Vũ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Đình Việt đã đánh giá cao những kết quả mà Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã đạt được trong năm 2018, đồng thời động viên toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2019.

 

Phó Cục trưởng Nguyễn Đình Việt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt công chức, viên chức đơn vị, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nguyễn Anh Hữu gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam cùng các phòng ban đã quan tâm, giúp đỡ và có những chỉ đạo sát sao đối với đơn vị trong thời gian qua và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị và lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019.

Toàn thể CCVC Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận chụp hình lưu niệm với Phó Cục trưởng Nguyễn Đình Việt

Các bài đã đăng