• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838

Giới thiệu Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Thứ Hai, 04/03/2019, 14:35 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận trực thuộc Cục Hàng hải, là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải tại các cảng biển và vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận.